چهارمين کنفرانس بين المللی پل - 4 تا 6بهمن ماه  1393- دانشگاه صنعتي اميرکبير- تهران

چهارمين کنفرانس بين المللی پل

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال مقاله  ارسال مقاله
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی
ثبت نام  ثبت نام  جدید
اخبار  اخبار
برنامه زمانبندی کنفرانس  برنامه زمانبندی کنفرانس  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
نمایشگاه  نمایشگاه  جدید
حامیان مالی  حامیان مالی
پوستر  پوستر  جدید
حامیان کنفرانس  حامیان کنفرانس  جدید
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران
  اخبار ضرورت تحویل اصل فیش بانکی و ارائه کارت دانشجویی معتبر
فراخوان مقاله
ارسال مقاله
عناوین کنفرانس
ورود کاربران

برنامه زمانبندی کنفرانس


فرمت مقالات پوستری - فارسی
فرمت مقالات پوستری - انگلیسی
فرمت مقالات پوستری - فارسی- تصویر فرمت مقالات پوستری - انگلیسی - تصویر

انتخاب پل برتر
فرم ارائه مشخصات پروژه پل جهت داوری جایزه بین المللی پل تهران
معیارهای انتخاب پروژه یا پل برتر
تأییدیه دستگاه نظارت
تأییدیه کارفرما
به سایت چهارمين کنفرانس بين المللی پل خوش آمدید

رویدادها
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقاله 1393/06/10 1393/07/09
اعلام پذیرش خلاصه مقاله ها 1393/06/29 1393/07/28
دریافت مقاله کامل 1393/10/11 1393/10/15
اعلام پذیرش مقاله کامل 1393/10/15 1393/10/20
ثبت نام 1393/10/30 1393/11/02
برگزاري 1393/11/04
  روز شمار 10 ماه و 1 روز از برگزاری گذشت
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر محفوظ است.