چهارمين کنفرانس بين المللی پل - 4 تا 6بهمن ماه  1393- دانشگاه صنعتي اميرکبير- تهران

چهارمين کنفرانس بين المللی پل

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال مقاله  ارسال مقاله
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی
ثبت نام  ثبت نام  جدید
اخبار  اخبار
برنامه زمانبندی کنفرانس  برنامه زمانبندی کنفرانس  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
نمایشگاه  نمایشگاه  جدید
حامیان مالی  حامیان مالی
پوستر  پوستر  جدید
حامیان کنفرانس  حامیان کنفرانس  جدید
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران

  ارسال مقاله
  نحوه آماده سازی مقاله لطفا مقاله خود را با اطلاعات زیر آماده نمایید.

در صورت عدم رعایت فرمت اعلام شده مقاله مردود خواهد شد
 الگوها      [فارسی]  [انگلیسی]

  کاربران جدید

تمامی کاربران جدید برای ارسال مقاله می بایست یک کلمه کاربری بسازند.
برای هر مقاله جدید احتیاج به ایجاد کلمه کاربری جدید نیست.

برای ایجاد کلمه کاربری و رمز عبور کلیک نمایید.

در صورتی که شما نویسنده یک مقاله در این سایت هستید (چه نویسنده مکاتبه کننده یا همکار)، می توانید با کلمه کاربری خود وارد شده و مقاله جدیدی به عنوان نویسنده مکاتبه کننده ارسال نمایید.

درصورتی که رمز عبور را فراموش کرده اید می توانید از طریق forget password به آن دسترسی پیدا کنید.

  بازگشت کاربران

در صورتی که شما نویسنده مقاله در این سایت هستید، با ورود کلمه کاربری و رمز عبور وارد شوید.

  ارسال آنلاین

بعد از ایجاد کلمه کاربری و ورود، از طریق ارسال آنلاین مقاله خود را ارسال نمایید. لطفا مراحل ارسال مقاله را به دقت دنبال نمایید.

جزئیات مربوط به مقاله از جمله نام نویسندگان، آدرس ایمیل نویسندگان و سایر اطلاعات می بایست بصورت صحیح وارد شوند.

در صورت عدم تطابق اطلاعات ورودی با فایل مقاله، مقاله شما مورد قبول واقع نخواهد شد.

بعد از ارسال مقاله، یک ایمیل حاوی اطلاعات مقاله دریافت خواهید کرد.

  بررسی روند پیشرفت مقاله

در صورتی که می خواهید از آخرین وضعیت مقاله خود اطلاع حاصل نمایید و یا عنوان، چکیده، اسامی نویسندگان و ... را تغییر دهید، با کلمه کاربری خود وارد شوید.

  داوران

داوران محترم می بایست با کلمه کاربری و رمزعبوری که از طریق مدیریت سایت ارسال گردیده است وارد شوند. لازم به ذکر است که نوع ورود می بایست از نوع داور انتخاب شود.

Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر محفوظ است.