چهارمين کنفرانس بين المللی پل - 4 تا 6بهمن ماه  1393- دانشگاه صنعتي اميرکبير- تهران

چهارمين کنفرانس بين المللی پل

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال مقاله  ارسال مقاله
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی
ثبت نام  ثبت نام  جدید
اخبار  اخبار
برنامه زمانبندی کنفرانس  برنامه زمانبندی کنفرانس  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
نمایشگاه  نمایشگاه  جدید
حامیان مالی  حامیان مالی
پوستر  پوستر  جدید
حامیان کنفرانس  حامیان کنفرانس  جدید
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران

  برگزار کنندگان
مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر    مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور    شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
معاونت فنی و عمرانی شهرداری    معاونت فنی و عمرانی شهرداری
  علمی
سیویلیکا    سیویلیکا
دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست    دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی    قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی
انجمن مهندیسن عمران ایران    انجمن مهندیسن عمران ایران
دانشگاه علم و صنعت ایران    دانشگاه علم و صنعت ایران
سازمان شهرداری ها دهیاری های کشور    سازمان شهرداری ها دهیاری های کشور
دانشگاه مدیترانه ی شرقی    دانشگاه مدیترانه ی شرقی
دانشگاه پونتیفیکا    دانشگاه پونتیفیکا
دانشگاه ساپینزای رم    دانشگاه ساپینزای رم
انجمن مهندسی پل ایران    انجمن مهندسی پل ایران
انجمن شرکت های راهسازی ایران    انجمن شرکت های راهسازی ایران
انجمن مهندسی عمران کانادا    انجمن مهندسی عمران کانادا
دانشگاه آیدین استانبول    دانشگاه آیدین استانبول
فصلنامه صنعت مقاوم سازی و بهسازی    فصلنامه صنعت مقاوم سازی و بهسازی
جامعه مهندسین مشاور ایران    جامعه مهندسین مشاور ایران
شرکت بین المللی خلخال دشت    شرکت بین المللی خلخال دشت
  مالی
بنیاد مستضعفان    بنیاد مستضعفان
شرکت ساتراپ    شرکت ساتراپ
شرکت آباد راهان پارس    شرکت آباد راهان پارس
شرکت وایسا    شرکت وایسا
شرکت سداد    شرکت سداد
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر محفوظ است.