چهارمين کنفرانس بين المللی پل - 4 تا 6بهمن ماه  1393- دانشگاه صنعتي اميرکبير- تهران

چهارمين کنفرانس بين المللی پل

English  English
صفحه اصلی  صفحه اصلی
معرفی کنفرانس  معرفی کنفرانس
کمیته ها  کمیته ها
موضوعات کنفرانس  موضوعات کنفرانس
فراخوان مقاله  فراخوان مقاله
ارسال مقاله  ارسال مقاله
سخنرانان کلیدی  سخنرانان کلیدی
ثبت نام  ثبت نام  جدید
اخبار  اخبار
برنامه زمانبندی کنفرانس  برنامه زمانبندی کنفرانس  جدید
کارگاه های آموزشی  کارگاه های آموزشی  جدید
نمایشگاه  نمایشگاه  جدید
حامیان مالی  حامیان مالی
پوستر  پوستر  جدید
حامیان کنفرانس  حامیان کنفرانس  جدید
تماس با ما  تماس با ما
bolt  ورود کاربران
ثبت نام برای دانشجویان برای تمامی کارگاه ها مبلغ 500,000 ریال و برای ثبت نام غیر دانشجویی مبلغ 1,200,000 ریال می باشد. اعضای انجمن مهندسین عمران ایران می توانند به شرط ارسال اسکن کارت عضویت یا فیش عضویت در انجمن از تخفیف 20 درصدی استفاده نمایند.اسکن فیش بانکی واریز مبلغ ثبت نام به حساب بانک سپه شعبه سپند کد 1312 به شماره شبا IR 97 0151 0000 1312 0000 1580 89 (جهت واریز وجوه چهارمین کنفرانس بین المللی پل)
1)
عنوان کارگاه : استانداردها و آئین نامه های ملی و بین المللی در زمینه طرح و اجرای پلها
اطلاعات کارگاه : دکتر عطارد عزیزی نمینی (آمریکا)+دکتر ماریو پترانجلی (ساپینزای روم ایتالیا)
زمان: 4 بهمن ماه ساعت: 15 تا 17
ثبت نام دانشجویی
ثبت نام غیر دانشجویی

2)
عنوان کارگاه : روشهای تعمیر، تقویت و بهسازی لرزه ای پلها و ابنیه فنی
اطلاعات کارگاه : دکتر مهدس سعیدی (نوادا)+دکتر بیژن خالقی (انجمن مهندسین عمران کانادا)+دکتر محمد احسانی (دانشگاه آریزونا آمریکا)
زمان: 6 بهمن ماه ساعت 15تا17
ثبت نام دانشجویی
ثبت نام غیر دانشجویی

3)
عنوان کارگاه : ملاحظات طرح و اجرای پلهای ویژه
اطلاعات کارگاه : دکتر شهاب افهمی (کانادا)+ دکتر سیدشمس الدین موسوی (مشاور عالی مدیرعامل منطقه آزاد قشم)+مهندس امین پور(شرکت مهندسین مشاور کرانه، پل صدر)+ موسسه شهید رجایی (پل صدر)
زمان: 6 بهمن ماه
ثبت نام دانشجویی
ثبت نام غیر دانشجویی

4)
عنوان کارگاه : پایش سلامت پلها و ابنیه فنی
اطلاعات کارگاه : دکتر مسعود صنایعی (تافت آمریکا)+ دکتر علیرضا رهایی(صنعتی امیرکبیر)+دکتر اکبر اسفندیاری (صنعتی امیرکبیر)
زمان: 5 بهمن ماه ساعت 15 تا 17
ثبت نام دانشجویی
ثبت نام غیر دانشجویی


مشخصات فردی
نام :*
نام خانوادگی:*
کد ملی:*
آخرین مدرک تحصیلی:
عنوان پست سازمانی/مرتبه هیئات علمی:
دانشگاه:*

آدرس:
با توجه به اینکه ممکن است مکاتبات بعدی از طریق پست انجام گردد، لطفا آدرس صحیح و دقیق پستی خود را وارد نمایید.
تلفن:*
تلفن همراه:
لطفا حهت تسریع و تسهیل در اطلاع رسانی و پیگیری مکاتبات شماره تلفن همراه را نیز وارد نمایید
آدرس پست الکترونیکی:*
شماره فیش واریزی :*
بانک :*
شعبه :*
فیش بانکی (.jpg):* حداکثر 500 KB
کارت عضویت در انجمن (.jpg): حداکثر 500 KB

کد روبرو را وارد نمایید s-Code

به هیچ عنوان از BACK و FORWARD صفحه استفاده ننمایید.
     
Designed by WEBSYS / طراحی و راه اندازی توسط وب سیس همه پرسش ها و پیشنهاد های مربوط به این پایگاه را به سرپرست پایگاه بفرستید.
همگی دادگان این پایگاه برای دانشگاه صنعتی امیرکبیر محفوظ است.